MỚI
  • MỚI
  • BÁN CHẠY
  • YÊU THÍCH

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 150gam (Hộp)

Original price was: 60.000₫.Current price is: 45.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 300gam (hộp)

Original price was: 150.000₫.Current price is: 90.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng không nhân 240gam (Hộp)

Original price was: 55.000₫.Current price is: 40.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 300gam

Original price was: 65.000₫.Current price is: 50.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 150gam

Original price was: 37.000₫.Current price is: 26.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng không nhân 300gam

Original price was: 65.000₫.Current price is: 50.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. Hạn dùng: 4 tháng.
Hot
  • Hot
  • Mua nhiều
  • Quan tâm

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 150gam (Hộp)

Original price was: 60.000₫.Current price is: 45.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 300gam (hộp)

Original price was: 150.000₫.Current price is: 90.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng không nhân 240gam (Hộp)

Original price was: 55.000₫.Current price is: 40.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 300gam

Original price was: 65.000₫.Current price is: 50.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt 150gam

Original price was: 37.000₫.Current price is: 26.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. -Thịt heo sạch và gia vị vừa đủ. Hạn dùng: 4 tháng.

Bánh đậu xanh nướng không nhân 300gam

Original price was: 65.000₫.Current price is: 50.000₫.
Thành phần: -Đậu xanh nguyên chất. -Đường kính. Hạn dùng: 4 tháng.
Bánh đậu xanh nhân thịt
  • Bánh đậu xanh nhân thịt
  • Bánh đậu xanh nướng

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bánh đậu xanh nướng không nhân (3)

Bánh đậu xanh nướng nhân thịt (4)

CẨM NANG DU LỊCH